Współpraca 694 594 050

Dane firmy


ARCHEMIC Sp. z. o.o. z/s w Ostródzie
ul. 1 Dywizji 7/01 14-100 Ostróda
NIP 7412127067 REGON 281578020 KRS 0000504436
Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII KRS
kapitał zakładowy 10.000,-zł , www.archemic.pl
kontakt do biura Zarządu: mail office@archemic.pl , tel. 694 594 050

Dział Sprzedaży:
tel. 576 501 301 mail. sprzedaz@archemic.pl

Formularz Kontaktu


    ARCHEMIC - Sprzyjamy dużym plonom.    Oferta hurtowa i detaliczna.